ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป,ผนังกั้นห้อง,พาเลทไม้,แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด,CALCIUM SILICATE BOARD - WWW.www.siamwood.co.th ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป,ผนังกั้นห้อง,พาเลทไม้,แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด HOME - แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด, CALCIUM SILICATE BOARD ABOUT US - ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง, พาเลทไม้ ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง, พาเลทไม้ GALLERY - ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง, พาเลทไม้ CONTACT - ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง, พาเลทไม้
แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด, CALCIUM SILICATE BOARD
ไม้แปรรูป
ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป,ผนังกั้นห้อง,พาเลทไม้,แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด,CALCIUM SILICATE BOARD -aboutus
 

About our Company
    Siam wood intertrade company Ltd. (swi), is a manufacturer for all types of wooden pallet and made to order of all types packing established of dated of august 1998, siam wood intertrade co. is aiso a direct importer of new zealand pime wood (timber) to thailand. we have been importing successfully since 1998.

    เราคือ บริษัท สยามวู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด หนึ่งในกลุ่ม บริษัทที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไม้สนมากว่า 10 ปี เป็นผู้นำเข้าไม้สนจากประเทศนิวซีแลนด์โดยมีสถานที่ตั้งโรงงาน อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้สนแปรรูป พาเลทไม้ และลังไม้ทุกขนาด และทุกรูปทรงตามต้องการ โดยกรรมวิธีและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐาน ISPM15 และเป็นผู้นำเข้าจำหน่ายผนังแพ็คเกอร์แคลเซียมซิลิเคทบอร์ดแต่เพียงผู้เดียว

ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง, พาเลทไม้      SWI is located at 38/1 Moo 1 Kingkaew RD. Rachateva Bangpli Samutprakarn 10540.
SWI has employ a full time 40 workers and about 15-20 part time workers to provide
and Serve our customers need for the products. This will allows fast attention to
prepare and supply To our customers in a high level of service and on time.

   
     บริษัท สยามวู๊ด อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 38/1 หมู่ 1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีพนักงานประจำรวม 40 คน และพนักงานรายวัน
ประมาณ 15-20 คนเพื่อรองรับความต้องการ และการบริการในการส่งมอบงานสำหรับลูกค้าได้ตามเวลา
ที่กำหนด


บริการจัดจำหน่าย สินค้า ไม้แปรรูป, ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง ,พาเลทไม้, แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด, CALCIUM SILICATE BOARD

                                                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  IPPC (ISPM 15)


ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง, พาเลทไม้
เราเป็นผู้ผลิต พาเลท พาเลทไม้ ที่ได้รับมาตรฐาน ISPM 15 และ IPPC นอกจากที่เรายังมี ไม้สนแปรรูป , ไม้แปรรูป ที่ผ่านการอบน้ำยาเคมี มาตรฐานสูงและเทคโนโลยีทันสมัย ดังนั้นท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของเร
                                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

การรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกตาม ISPM15 (IPPC)
     ท่านคงได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐาน ISPM15 (IPPC) ที่ใช้บังคับกับบรรจุภัณฑ์ไม้ทุกประเภทที่จะทำการส่งออกไป ยังต่างประเทศ มาตรฐานนี้กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ไม้ ต้องได้รับ
การอบความร้อน (จนแกนกลางของไม้ได้รับความ ร้อนไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 30 นาที) หรือรวมด้วย Methy Bromiole (ด้วยเวลา และความเข้มข้น) ตามหลัก
เกณฑ์ในการกำหนด ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลได้มีการลงนามร่วมกันในหมู่ประเทศ ในองค์กรการค้าโลกรวม 134 ประเทศ โดยมีหลายประเทศที่เริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการ อาทิเช่น ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย เป็นต้น


    บริษัท สยามวู๊ด อินเตอร์เทรด จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บรรจุภัณฑ์ไม้ของเรา ไม่ว่าจะเป็น พาเลทไม้ , ไม้แปรรูป , ไม้สนแปรรูป ได้รับการ รับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว ตามมาตรฐาน ISPM15 (IPPC) โดยบริษัท สยามวู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับหมายเลขทะเบียนเพื่อประทับตรารับรองบรรจุภัณฑ์ไม้เลขที่ TH 0026 HT-DB DOA แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด, CALCIUM SILICATE BOARD

    โดยการใช้วิธีอบด้วยความร้อน สามารถทำการส่งออกได้ทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่เริ่มบังคับใช้มาตรฐานนี้ เราสามารถทำการประทับตรารับรองให้กับท่าน
พร้อมออกใบรับรองเพื่อทำการส่งออกสินค้าของท่าน สะดวก รวดเร็วและมีความมั่นใจมากขึ้น ไม่ต้องยุ่งยากในการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช อีกต่อไป
                                                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IPPC และ ISPM15 คืออะไร?
IPPC     : เป็นกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่าง ประเทศ ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง
ISPM15 : คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ประเภท
ไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นไม้เนื้ออ่อน และไม้ชนิดอื่น ๆ แมลงดังกล่าวโดยเฉพาะ pinewood nematode (พบในสหรัฐอเมริการ, แคนาดา เม็กซิโกและญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศ
เหล่านี้ไม่มีผู้ล่าตามระบบนิเวศน์) และแมลง Asian long horned beetle (พบในประเทศจีนและในอีกหลายประเทศซึ่งแมลงชนิดนี้กำลังเป็นภัยคุกคามป่าไม้ ้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
ทำไมต้องบังคับใช้? จุดประสงค์ของการใช้ IPPC เพื่อคุ้มครองป่าไม้และพืชโดยไม่ให้มีการแพร่กระจายของแมลง ที่อาจติดมากับสินค้านำเข้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ใครเป็นผู้ออกมาตรฐาน? มาตรฐาน ISPM15 เริ่มได้รับความเห็นชอบจากประเทศสหรัฐอเมริการและคู่ค้ารวม 118 ประเทศ ในปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบรรณแล้วรวม 134 ประเทศ
แม้แต่ประเทศจีนซึ่งไม่อยู่ในกลุ่ม ประเทศสมาชิก ก็ได้แสดงความประสงค์ที่จะบังคับใช้เช่นกัน
เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไร? มาตรฐาน ISPM15 ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2002 แต่ได้ถูกชะลอ ในเดือนมิถุนายน 2002 เนื่องจากปัญหาในเรื่องตราสัญญาลักษณ์ FAO จึง
ได้กำหนดตราสัญญาลักษณ์ขึ้นใหม่ และได้มีหลายประเทศเริ่มทยอยใช้ แต่มีเพียงบราซิล แคนาดา และนิวซีแลนด์ ที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์
ทำอย่างไร ให้ผ่านมาตรฐาน? มาตรฐาน IPPC ได้กำหนดวิธีปฎิบัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ไว้ 2 วิธี คือ
1. Methyl Bromide (MB) Fumigation : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ NWPCA เป็นผู้ดูแล
2. Heat Treatment (HT) : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการอบโดยให้อุณภูมิที่แกนกลางของไม้ ไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่ง APHIS ได้มอบหมาย
ให้ American Lumber Standards Committee (ALSC) เป็นผู้ดูแล
หมายเหตุ : มาตรฐานตาม ISPM15 บังคับใช้กับไม้ทุกชนิด ในขณะที่บางมาตรฐานจะบังคับใช้กับไม้เนื้ออ่อน เท่านั้น
จึงทำให้ท่านไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ ไม้แปรรูป,ไม้สนแปรรูป, ผนังกั้นห้อง , พาเลทไม้, แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด , CALCIUM SILICATE BOARD จากเรา
                                                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------