ผนังกั้นห้อง,แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด,CALCIUM SILICATE BOARD

รูปภาพสแกนประกอบรายละเอียด แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด,Calcium Silicate Board จากกรมวิทยาศาสตร์