ผนังกั้นห้อง,พาเลทไม้,แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด,CALCIUM SILICATE BOARD

รูปภาพสแกนรายการทดสอบจากโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
แผ่นแคลเซียมซิลิเคทบอร์ด,Calcium Silicate Board